USŁUGI INŻYNIERYJNE - DROGI I MOSTY USŁUGI INŻYNIERYJNE - DROGI I MOSTY

Kontakt:

Kortem Zdzisław Pudło
ul. Św. Ducha 2A
70-205 Szczecin

Telefon: 510-065-103

Adres e-mail: kortemzp.drogi.mosty@gmail.com

Numer NIP:

955-101-22-97

Numer REGON:

812671289

Kortem Zdzisław Pudło
ul. Św. Ducha 2A
70-205 Szczecin
Telefon: 510-065-103
Adres e-mail: kortemzp.drogi.mosty@gmail.com
Numer NIP: 955-101-22-97